Bệnh viện nhân dân Gia Định

1

Tại nước ta phương pháp tán sỏi niệu quản qua nội soi cũng đã được áp dụng tại nhiều bệnh viện và có kết quả khả quan nhưng thường là sử dụng máy tán thủy điện lực hoặc laser, chỉ định rộng rải cho sỏi niệu quản 1/3 dưới.

Riêng tại BVND Gia Định chúng tôi tán sỏi bằng máy siêu âm và chỉ định với cả sỏi niệu quản 1/3 giữa. Tỷ lệ thành công so với tán sỏi niệu quản 1/3 dưới rất cao và cũng thay đổi từng tác giả 66%-100%(8), 90%(3), 85%-89%(2) và 90%(7). Đối với chúng tôi tỷ lệ thành công cho sỏi 1/3 dưới niệu quản là 92,73%.

Bệnh viện nhân dân Gia Định

Địa chỉ: Số 01 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38 412 692

Website: http://www.bvndgiadinh.org.vn

Share.

1 phản hồi

  1. Tại nước ta phương pháp tán sỏi niệu quản qua nội soi cũng đã được áp dụng tại nhiều bệnh viện và có kết quả khả quan nhưng thường là sử dụng máy tán thủy điện lực hoặc laser, chỉ định rộng rải cho sỏi niệu quản 1/3 dưới.

    Riêng tại BVND Gia Định chúng tôi tán sỏi bằng máy siêu âm và chỉ định với cả sỏi niệu quản 1/3 giữa. Tỷ lệ thành công so với tán sỏi niệu quản 1/3 dưới rất cao và cũng thay đổi từng tác giả 66%-100%(8), 90%(3), 85%-89%(2) và 90%(7). Đối với chúng tôi tỷ lệ thành công cho sỏi 1/3 dưới niệu quản là 92,73%.

Leave A Reply

%d bloggers like this: